Polityka prywatności

Bardzo Dziękujemy Państwu za zainteresowanie ofertą Sklepu Internetowego Rolco Sp. z o.o..

Przed złożeniem zamówienia chcielibyśmy, aby Państwo zapoznali się z zapisami postanowień niniejszej polityki prywatności. Polityka prywatności Sklepu Internetowego Rolco Sp. z o.o. określa rodzaj informacji, które za pośrednictwem serwisu gromadzi Sklep Internetowy oraz jakie środki są podejmowane, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo informacji naszych Klientów.
Szanując prawa klientów oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych Sklep Internetowy Rolco Sp. z o.o. zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Pracownicy sklepu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 1. W naszym sklepie zbieramy następujące dane osobowe:
  • imię i nazwisko - podczas składania zamówienia Klient jest proszony o podanie swojego imienia i nazwiska by móc wysłać Klientowi zamówienie oraz możliwości kontaktu z Klientem
  • adres zamieszkania – potrzebny do wysyłki zamówionego towaru do Klienta
  • nr telefonu - w celu potwierdzenia zamówienia i na formularzu przesyłki kurierskiej.
   Dzięki temu kurier będzie mógł się skontaktować z Klientem w celu odbioru przesyłki lub w przypadku zdarzeń losowych jak np. brak towaru w magazynie, jednocześnie proponując korzystne rozwiązanie
  • adres e-mail - poprzez e-mail wysyłamy potwierdzenie zamówienia, oraz kontaktujemy się z Klientem
  • adres IP - informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych - do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
  • cookies - nasz Sklep Internetowy Rolco Sp. z o.o. wykorzystuje technologię Cookies (ciasteczka) w celu dostosowania serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Klient może zgodzić się na to, aby wpisane przez Klienta dane zostały zapamiętane i by mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.
 2. Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:
  • Klient dokonując zakupu w naszym Sklepie Internetowym bez logowania konta po realizacji takiego zamówienia z naszej bazy usuwamy wszelkie dane mogące zidentyfikować Klienta (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail). Pozostaje tylko dokument sprzedaży przechowywany na potrzeby fiskalne.
  • rejestracja w bazie klientów – jest dobrowolna, Sklep Internetowy Rolco Sp. z o.o. przechowuje te dane w bazie, aby ułatwić w przyszłości zakupy w naszym sklepie internetowym.
 3. Zmiany w polityce prywatności. Sklep Internetowy Rolco Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. Każdego użytkownika serwisów internetowych oraz biuletynów elektronicznych należących do mnie obowiązuje aktualna polityka prywatności. Żadna zmiana nie może dotyczyć zasady podstawowej.
 4. Bezpieczeństwo danych osobowych Sklep Internetowy Rolco Sp. z o.o. zwraca szczególną uwagę na bezpieczeństwo danych osobowych naszych Klientów oraz na ograniczenie niepowołanego dostępu poprzez wykorzystanie możliwie jak najlepszych technologii. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.

RODO:

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako “RODO” lub “Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). Spełniając obowiązek nałożony na nas w/w dyrektywą pragniemy poinformować Państwa jakie dane przetwarzamy i na jakich zasadach się to odbywa.

Uprzejmie informujemy, iż Rolco Sp. Z o.o. z siedzibą w Strzembowie 55a, 09-152 Naruszewo przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych:

 • Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny oraz dane do wystawienia faktur

Dane te są/były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą z dniem przeprowadzenia w/w czynności.
W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Rolco Sp. Z o.o. z siedzibą w Strzembowie 55a, 09-152 Naruszewo NIP: 567-190-75-11.
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Rolco Sp. Z o.o. , Strzembowo 55a, 09-152 Naruszewo lub e-mail: rodo@rolco.com.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom produktów i naszych usług.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom Rolco Sp. Z o.o. kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Firmę produktów, w celu prowadzenia firmy zgodnie z przepisami prawa.
 5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie - tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe (KRS, REGON itp.)
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
   Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: rodo@rolco.com.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: Rolco Sp. Z o.o. , Strzembowo 55a, 09-152 Naruszewo.Informujemy również, że:
 7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 8. Państwa dane mogą zostać udostępnione naszym firmom współpracującym tylko w zakresie niezbędnym do realizacji działań firmy, m.in. wysyłek kurierskich, wysyłek newsleterów, wydruków i adresowania materiałów reklamowych, modyfikacji systemu informatycznego, itp.
 9. Okres przetwarzania danych:
  • dane będą przetwarzane przez okres umowy zawartej z Rolco Sp. Z o.o. oraz po wygaśnięciu umowy
  • w okresie do wygaśnięcia obowiązku publicznoprawnego lub przedawnienia roszczeń przewidzianym przez prawo.
 
Sonda
Czy podoba Ci się wygląd sklepu?
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl